м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Закон України "Про звернення громадян". Чи користуєтесь ви правом на звернення, що гарантоване Конституцією України та цим законом?

Згідно ст. 1 Закону України "Про звернення громадян" громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Право на звернення передбачає можливість особи у письмовій або усній формі звернутись до органів влади із пропозиціями, заявами або скаргами. За допомогою цього права громадяни можуть акцентувати увагу державних органів на проблемних та не вирішених питаннях, виразити незгоду з певними рішеннями, розкривати факти порушення прав та свобод, корупції та некомпетентності окремих чиновників тощо.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Дуже важливо знати свої права та користуватися ними повною мірою. Це допоможе захистити ті права та свободи, які гарантовані нам Конституцією України і дасть змоги реалізувати їх повною мірою.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр