м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618
Вартість:
1 500 грн. ("під ключ" + печатка)
Терміни:
1-2 дні
Замовити реєстрацію ТОВ

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ/Товариство) - це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Діяльність Товариства регулюється Законом України«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно:

 • Придумати найменування товариства, воно має бути унікальним та містити організаційно-правову форму – товариство з обмеженою відповідальністю та назву;
 • Визначитись із засновниками (фізичні або юридичні особи, резиденти України та ін.), а також з їх кількістю;
 • Визначити розмір статутного капіталу та розмір частки в статутному капіталі кожного із Учасників (засновників). Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом;
 • Вибрати види економічної діяльності товариства;
 • Визначитись з юридичною адресою ТОВ – це може бути орендований офіс або домашня адреса одного з учасників;
 • Надати контактні дані (тел., e-mail та ін.);
 • Визначитись із системою оподаткування;
 • Для швидкої реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю зверніться в юридичну компанію "Юстра".

Документи для реєстрації ТОВ:

Якщо засновник фізична особа:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера засновника(-ів);
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера директора.

Якщо засновник юридична особа:

 • Рішенння уповноваженого органу про створення ТОВ;
 • Наказ (рішення), що підтверджують повноваження особи, що буде підписувати документи новоствореного підприємства;
 • Копія статуту.

Після завершення процедури реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Ви отримуєте:

 • Виписку про державну реєстрацію;
 • Статут товаритсва;
 • Протокол;
 • Печатку.

У разі необхідності, ми можемо допомогти Вам отримати Витяг платника податку на додану вартість (ПДВ) або Витяг платника єдиного податку.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» - Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

У разі необхідності, спеціалісти нашої компанії нададуть кваліфіковану допомогу з питань складання Договору про створення товариства.

Зателефонуйте до нас за тел. 098-028-75-33, 063-650-99-95 або залиште свої контакти ми зв’яжемось з Вами найближчим часом.

Будемо раді Вам допомогти!

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) можна завантажити ТУТ

Оценить: Рейтинг 3,7 - 18 голосов

Дополнительные услуги

Послуга Вартість Терміни
Виписка, Витяг, Довідка 500 грн. від 1-го робочого дня
Ідентифікаційний код для іноземця 750 грн. 10 днів
Зміна системи оподаткування › ПДВ 750 грн. 5-10 днів
Зміна системи оподаткування › Оформлення платником єдиного податку 500 грн. 5-10 днів

Питання - відповіді

Внутренние документы для ООО

Подскажите, пожалуйста, какие документы в обязательном порядке должна быть на предприятии, которое является обществом с ограниченной ответственностью. И сколько будет стоить все эти документы оформить?

Відповідь: Наличие тех или иных документов зависит от многих факторов (деятельность ООО, система налогообложения, наличие/отсутствие наемных работников и т.д.).

Может быть иностранец основателем Общества с ограниченой ответственностью и директором?

Відповідь: Иностранец может быть учредителем ООО и для этого он должен получить идентификационный номер в государственной налоговой инспекции. Директором иностранец сразу стать не может, так как для этого необходимо получить разрешение на трудоустройство, а документы на получение разрешения могут подаваться от зарегистрированного Общества с ограниченой ответственностью.

Что делать в случае потери учредительных документов ООО?

Відповідь: В случае потери учредительных документов, Вам необходимо обратиться в районный отдел милиции по адресу, где исчезли документы или по адресу местонахождения ООО с заявлением о потере документов. От милиции необходимо получить уведомление о получении заявления и его рассмотрение. После чего Вы можете обратиться с заявлением установленного образца и уведомлением из милиции в отдел регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для получения дубликата учредительных документов (устава, учредительного договора и т.п.). Выписку из ЕГР и справку из статистики Вы можете получить без обращения в милицию, путем подачи запроса в отдел регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для получения выписки и в отделе статистики получить справку статистики.

Изменение фамилии директора ООО ?

Відповідь: При изменении фамилии директора общества с ограниченой ответственностью необходимо подать в отдел регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационную карточку формы №4 и протокол общего собрания, в котором будет указано об изменении фамилии директора.

ООО и единый налог

Можно ли сразу после регистрации ООО стать плательщиком единого налога с НДС?

Відповідь: Регистрация ООО происходит путем внесения ведомостей в Единый государственный реестр и с даты внесения соответствующих ведомостей такое ООО становится юридическим лицом зарегистрированным в установленном законодательством порядке. Дата регистрации очень важна в том числе и при выборе системы налогообложения, точнее даты возможного перехода на ту или иную систему налогообложения. Так вновь созданное юридическое лицо может выбрать ставку единого налога, что предусматривает выплату налога на добавленную стоимость (НДС) – группа 3 ставка 3%, только после осуществления регистрации плательщиком НДС. Таким образом вновь созданное юридическое лицо может зарегистрироваться с дня государственной регистрации плательщиком единого налога, группа 3 ставка 5%, подать заявление на регистрацию плательщиком НДС и не позднее чем за 15 дней до начала следующего квартала подать заявление о переходе на единый налог, группа 3 ставка 3%. Или же сначала зарегистрироваться плательщиком НДС, а после регистрации сразу перейти на единый налог, группа 3 ставка 3%.

Директор иностранец

Может ли иностранный учредитель быть Директором предприятия после регистрации?

Відповідь: Директором предприятия является лицо нанятое на работу и исполняющее свою трудовую функцию согласно предоставленных полномочий. Согласно действующего законодательства Украины иностранный гражданин должен получить разрешения на трудоустройство на территории Украины и только после этого быть нанятым/принятым на ту или иную должность. То есть одного только факта регистрации предприятия иностранный учредителем не достаточно для того что бы он мог стать руководителем.

Налоги ТОВ

Хочу создать ООО, но возможно на первых этапах не будет деятельности или доходов от деятельности, как, в этом случае, быть с налогами и отчетностью? Спасибо за ответ!

Відповідь: Помимо создание ООО важен факт выбора системы налогообложения. Если ООО после государственной регистрации останется на общей системе налогообложения, то в случаи отсутствия деятельности на протяжении всего налогового года нужно будет сдать нулевую годовую отчетность и соответственно не нужно платить не каких налогов. Если же у Вас другая ситуация и вы плательщик других налогов, там может быть много вариантов и все индивидуально, по этому для получения исчерпывающей информации обратитесь к нашим специалистам

Налоги ТОВ

Хочу создать ООО, но возможно на первых этапах не будет деятельности или доходов от деятельности, как, в этом случае, быть с налогами и отчетностью? Спасибо за ответ!

Відповідь: Помимо создание ООО важен факт выбора системы налогообложения. Если ООО после государственной регистрации останется на общей системе налогообложения, то в случаи отсутствия деятельности на протяжении всего налогового года нужно будет сдать нулевую годовую отчетность и соответственно не нужно платить не каких налогов. Если же у Вас другая ситуация и вы плательщик других налогов, там может быть много вариантов и все индивидуально, по этому для получения исчерпывающей информации обратитесь к нашим специалистам

Уставной капитал ТОВ

Когда после регистрации ООО нужно вносить уставной капитал?

Відповідь: Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (ООО) подлежит уплате участниками общества до окончания первого года со дня государственной регистрации общества. Если участники до окончания первого года со дня государственной регистрации общества не внесли (не полностью внесли) свои вклады, общее собрание участников принимает одно из следующих решений: об исключении из состава общества тех участников, которые не внесли (не полностью внесли) свои вклады, и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; об уменьшении уставного капитала и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; о ликвидации общества.

Регистрация компании

С какого момента после регистрации компании я смогу работать и в каких органах нужно становится на учет?

Відповідь: Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. Итак, согласно с законодательством Украины дата регистрации является отправной точной в дальнейшей деятельности и если исходить из норм законодательства, то работать (заключать Договора, выступать стороной правоотношений и т.д.) Вы можете начинать со дня государственной регистрации (внесения ведомостей в ЕГР). Если же рассмотреть практическую сторону вопроса то все зависит от того чем Вы планируете заниматься и в какой форме это будет происходить. Во-первых, как минимум нужно открыть счет в банке, во-вторых, если Вам для деятельности необходимо получить статус плательщика НДС и/или плательщика единого налога, то работать Вы сможете после регистрации в соответствующих реестрах. Что касается постановки на учет, то это происходить автоматически после внесения ведомостей в ЕГР. Сведения из Единого государственного реестра является основанием для постановки на учет в органах государственной статистики, государственной фискальной службы и/или совершения других действий в соответствии с законодательством. Основанием для постановки на учет по основному месту учета в контролирующем органе является поступление в этот орган сведений из Единого государственного реестра или соответствующей регистрационной карточки о проведении государственной регистрации.

ТОВ АТО

Здравствуйте, нужна регистрация ТОВ Киев. Или, возможно, вы можете помочь в переведении фирмы, которая зарегистрирована в АТО в Киев?

Відповідь: Здравствуйте! Спасибо что обратились в нашу компанию! Если изменения по предприятию, что зарегистрировано в зоне действия АТО, касаются только изменений его местонахождения то такие изменения провести, возможно. Проведение же регистрационных действий, связанных с изменением состава учредителей (участников) и руководителя юридического лица, местонахождением которого является территория проведения антитеррористической операции, в период проведения запрещается. Можем также, без проблем, открыть новую фирму в Киеве, с любой системой налогообложения. Для получения более подробной информации и консультации, а также что бы определится с оптимальным вариантом продолжения деятельности свяжитесь с нашим специалистом. Это можно сделать по тел.: 0636509995, 0503897533, 0980287533. Будем рады Вам помочь!

Юр адрес для ООО

Какие будут последствия если создать ООО и зарегистрировать на свой домашний адрес?

Відповідь: Местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого проводится ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета. Исходя из вышеуказанного определения, которое закреплено в Гражданском кодексе Украины, если у Вас есть постоянный офис из которого осуществляется деятельность то регистрировать ООО лучше на него, если особенность вида деятельности не подразумевает постоянного местонахождения в определенном месте – можете регистрировать ООО на свой домашний адрес.

_

Как исключить другого учредителя из предприятия если он выехал за границу на пмж, это вообще возможно или лучше создать новое ООО где я буду единственным учредителем? Спасибо за консультацию!

Відповідь: Участника общества с ограниченной ответственностью, который систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности, или препятствует своими действиями достижению целей общества, может быть исключен из общества на основании решения, за которое проголосовали участники, владеющие в совокупности более чем 50 процентами общего количества голосов участников общества. При этом этот участник (его представитель) в голосовании не участвует. Достаточно принять соответствующее решения на Общем собрании и провести государственную регистрацию изменений. В чем Вам с радость помогут специалисты нашей компаний!

Задати питання

Відгуки

Користувач: Александр 8 липня 2020 р. 15:57:36
Обратился в компанию за помощью в открытии Фирмы, получил консультацию по всем вопросам и открыли ООО за один день.
Користувач: Антон 28 листопада 2019 р. 15:14:11
Спасибо за регистрацию ООО. Все документы быстро подготовили и зарегистрировали. НДС оформили
Користувач: Елена 28 листопада 2019 р. 15:22:37
Зареєстрували Товариство за 2 дні. Дякую
Користувач: Олександр 29 травня 2015 р. 09:30:48
Отличная юридическая компания. Быстро и без всяких заморочек зарегестрировали мне ООО. Отличное обслужевание, хорошие специалисты.
Залишити відгук
Ваша оцінка:
Послугу можна замовити або отримати консультацію за телефонами (044) 331-14-47 или (098) 028-75-33