м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Реєстрація підприємств, ТОВ, ПП, ТДВ

Ви бажаєте розпочати власну справу ?

Згідно Господарського кодексу України та відповідного законодавства (інших законів) Ви маєте право зареєструватись як фізична особа – підприємець або відкрити фірму тобто зареєструвати юридичну особу у виглядітовариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), акціонерного товариства (АТ) тощо.

Основні поняття:

Фізична особа – підприємець  - кожний громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42 Конституції України. Це право закріплено і в статті 50 Цивільного кодексу України. При цьому зазначається, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Статус фізичної особи - підприємця - це юридичний статус, який за-свідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське това-риство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

За телефонами (044) 331-14-47 або (098) 028-75-33

Послуга Термін Ціна
Реєстрація іноземного представництва від 60 днів 8 000 грн.
Інформаційного агентства 10 днів 3 000 грн.
Реєстрація ТОВ 1-2 дні 1 500 грн. ("під ключ" + печатка)
Реєстрація філіалів 2-3 дня 1 500 грн.
Реєстрація символіки громадського об’єднання від 3-х днів 3 500 грн.
Реєстрація символіки політичної партії від 3-х днів 4 500 грн.
Реєстрація змі від 30 днів 2 500 грн.
Реєстрація приватного підприємця 1-2 дні 750 грн.
Реєстрація пп іноземця 2 робочих дні 750 грн.
Реєстрація ПП 1-2 дні 1 500 грн. ("під ключ" + печатка)

Корисні статті