м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618
Вартість:
3 500 грн. ("під ключ" + печатка)
Терміни:
1-2 дні
Замовити реєстрацію благодійного фонду

Порядок реєстрації благодійного фонду

Відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності.

Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику  від імені або за дорученням бенефіціара.

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Документи для реєстрації благодійного фонду:

Для засновників фізичних осіб:

 • Копію паспорта та ідентифікаційного номера фізичних осіб - засновників;
 • Місцезнаходження (юридичну адресу) благодійної організації  (це може бути адреса будь-якого із членів, орендоване приміщення або  купівля юридичної адреси);
 • Назву благодійної організації;
 • Мету та сферу діяльності;

Для засновників юридичних осіб додатково необхідно:

 • Витяг з ЄДР;
 • Статут, свідоцтво про реєстрацію  та Виписку з ЄДР (оригінал та копію);
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера представника від кожної юридичної особи;
 • Протокол (рішення) про заснування благодійної організації;
 • Протокол (рішення, наказ), що підтверджують повноваження особи, яка має право підпису.

Після реєстрації благодійного фонду Ви отримуєте:

 • Статут;
 • Виписку про державну реєстрацію;
 • Печатку;
 • Рішення про неприбутковість

Засновниками благодійного фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійного фонду або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійного фонду, стверджують їхні установчі документи та складу органів управління і приймають інші рішення, пов'язані зі створенням і реєстрацією благодійного фонду.

Благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких фондів.

Установчим документом благодійного фонду є статут, він повинен містити:

 • найменування фонду;
 • цілі та сфери благодійної діяльності;
 • органи управління благодійним фондом, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління фондом, крім вищого органу управління, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відгук);
 • порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду;
 • джерела активів (доходів), порядок контролю та звітності благодійного фонду;
 • підстави та порядок припинення благодійного фонду, в тому числі порядок розподілу активів.

Також, статут повинен містити умови і порядок прийняття до складу учасників, їх прав та обов'язків, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників фонду.

Державна реєстрація благодійного фонду проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням благодійної організації. Відомості про державний реєстр благодійного фонду вносяться до Єдиного державного реєстру.

Для державної реєстрації благодійного фонду засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (або надіслати поштовим відправленням з описом вкладення, або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи);
 • два примірника установчих документів (у разі подання електронних документів – 1 примірник);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення реєстрації. У разі подання електронних документів – підтвердженням внесення плати є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого цифровим підписом;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників.

В особливих випадках додатково надається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгодженні дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі реєстрації фонду засновником (засновниками) якого є іноземна юридична особа додатково надається документ про підтвердження її реєстрації в країні її місцезнаходження, зокрема, витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру, який відповідає чинному законодавству.

Забороняється вимагати додаткові документи, якщо вони не передбаченні чинним законодавством.

Коли документи для реєстрації подаються засновником, реєстратору додатково пред'являється його паспорт, або паспортний документ іноземця.

Якщо документи подає уповноважена особа, додатково пред'являється її паспорт та документ, який посвідчує її повноваження.

Подані документи приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження.

Ця дата вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Розмір реєстраційного збору за державну реєстрацію благодійної організації становить 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.). За реєстрацію змін до установчих документів благодійних організацій реєстраційний збір не стягується.

Документи залишаються без розгляду, якщо:

 • документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
 • документи не відповідають вимогам;
 • до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведені реєстраційних дій;
 • документи подано не в повному обсязі;
 • документи подані особою, яка не має на це права.

Про залишення документів без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження видається (надсилається) відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови та документів, що подавалися для реєстрації.

Але це не перешкоджає повторному зверненню після усунення недоліків.

Якщо документи відповідають всім вимогам державний реєстратор починає їх перевірку.

Дата внесення до Єдиного реєстру відповідного запису про реєстрацію є датою державної реєстрації юридичної особи.

Строк державної реєстрації благодійного фонду не повинен перевищувати 3 робочих днів з дати надходження документів для реєстру.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи видається (надсилається) засновнику або уповноваженій особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою про проведення реєстрації та виписка з Єдиного державного реєстру.

Причинами відмови в державній реєстрації є:

 • невідповідність відомостей в реєстраційній картці відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • невідповідність установчих документів вимогам законодавства;
 • порушення порядку створення юридичної особи;
 • наявність обмежень на зайняття відповідних посад, щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління;
 • невідповідність відомостей про засновників (учасників) фонду, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстру;
 • наявність в реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
 • використання у найменуванні фонду повної чи скороченої назви державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від них найменувань, або історичного державного найменування;
 • невідповідність найменування фонду вимогам закону, щодо найменування окремих видів юридичних осіб.

За наявності відповідних підстав державний реєстратор повинен не пізніше 3 робочих днів з дати надходження документів видати (надіслати) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні реєстрації із зазначенням підстав.

Реєстраційний збір не повертається.

Після усунення причин документи можуть податися повторно.

Відмова в проведені державної реєстрації може бути оскаржена в суді.

Оценить: Рейтинг 1,2 - 54 голосов

Дополнительные услуги

Послуга Вартість Терміни
Виписка, Витяг, Довідка 500 грн. від 1-го робочого дня
Ідентифікаційний код для іноземця 750 грн. 10 днів

Питання - відповіді

Хочу зарегистрировать благотворительный фонд

У меня есть идея открыть благотворительный фонд помощи детям-инвалидам. Посоветуйте, с чего мне начать. Заранее благодарен!

Відповідь: Это довольно долгая процедура, если в двух слова. Вы должны составить и утвердить устав фонда. Для этого нужно провести собрание учредителей. Решение собрание вносится в протокол. Устав должен соответствовать нормам законодательства, а именно, ст.14 ЗУ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Для регистрации Вам нужно обратиться к регистратору по месту регистрации фонда. Потом, в налоговой оформляете статус неприбыльной организации и открываете счет в банке.

Фонд

можно ли частично воспользоваться вашими услугами? а именно мне требуется помощь в уставе и протоколе? если возможно то какая будет стоимость?

Відповідь: Наши специалисты, с удовольствием, помогут Вам в решении этого вопроса. Для получения детальной информации свяжитесь с нашими специалистами. Это можно сделать по тел.: 063 650 99 95; 050 389 75 33.

Регистрация БФ в Чернигове

Проживаю в Чернигове ,оказываете ли помощь в регистрации,цена?

Відповідь: Работаем по Киеву, но можем подготовить и выслать документы.

Регистрация благотворительного фонда

Срочно хочу зарегистрировать благотворительный фонд

Відповідь:

фонд

для чего регистрируется фонд в кабмине?

Відповідь: Фонд регистрируется в отделе регистрации (структурном подразделении Минюста). А в КМУ получают разрешение на получения гуманитарной помощи, а именно в Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины.

Собрание для регистрации бф

Как проходит собрание для создания благотворительного фонда (утверждения устава и тд), кто должен присутствовать и как составляется протокол?

Відповідь: Как правило собрания созывают и проводят учредители, которые и должны обязательно присутствовать на собрании. На первом учредительном собрании рассматриваются вопросы о создании и основных аспектах дальнейшей работы. В случаи регистрации Фонда специалистами нашей компании устав и протокол готовим мы. Если мы можем Вам чем то ещё помочь, обращайтесь по тел 0636509995, 0980287533, 0503897533

консультация

У меня зарегистрированный благотворительный фонд в Польше. Фонд уже несколько лет не работает, потому что я живу в Украине. Что надо чтобы зарегистрировать филиал фонда в Киеве? С уважением. Василий

Відповідь: Филиал иностранной благотворительной организации регистрируется в Украине без статуса юр.лица. Для проведения регистрации нужны следующие документы: 1. заява (готовят специалисты нашей компании) 2. копия документа что подтверждает регистрацию Фонда  3. копия учредительного документа Фонда 4. решение Фонда о создании филиала (в случаи необходимости, готовят специалисты нашей компании) 5. устав (положение) филиала, в случаи желания что бы филиал работал на основании собственного положения (в случаи необходимости, готовят специалисты нашей компании) 6. доверенность (нотариальная копия) на имя руководителя филиала Все документы должны быть переведены на украинский язык (официальный перевод) Стоимость услуги по регистрации филиала - 1000грн. В стоимость не входят нотариальные услуги и услуги по переводу документов. Если Вы хотите что бы Фонд существовал со статусом юр.лица, в этом случае необходимо зарегистрировать Фонд на территории Украины. Учредителем Фонда может Выступить уже зарегистрированный Вами Фонд.

Благодійні фонди

В якому законодавчому акті вказано, що юридичною адресою благодійного фонду створеного батьками учнів, може бути адреса школи ?

Відповідь: Добрий день! Дякуємо, що звернулися до нашої компанії! Деталізації щодо місцезнаходження Благодійної організації законодавство не містить. Загальне поняття місцезнаходження юридичної особи наведено в Цивільному кодексі України. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Сподіваємось, що змогли Вам допомогти! Пропонуємо свою допомогу також в питаннях реєстрації Благодійноної організації та юридичного супроводу такої діяльності. Будемо раді співпраці!

фонд

Может ли ФЛП быть учредителем фонда?

Відповідь: Учредителем Благотворительного Фонда может быть физическое лицо или юридическое лицо. При этом физ.лицу не запрещено выступать учредителем Благотворительного Фонда, если  такое физ.лицо зарегистрировано предпринимателем. Если возникнут еще вопросы по поводу регистрации и деятельности БФ - обращайтесь!

учредители фонда

Могут ли учредителями благотворительного фонда быть инностранные граждане (граждане РФ), приглашенный гражданин Украины (участник) председателем фонда однако не являться учредителем. правомочно ли такое решение.

Відповідь:

регистрация БФ

При регистрации БФ с названием "Международный БФ..." - необходимо ли наличие участника нерезидента?

Відповідь:

Благотворительный фонд

День добрыйМожет ли учредителем БФ выступить родительский комитет учебного заведения?Цена вопроса открытия БФ вашими специалистами?

Відповідь:

Задати питання

Корисні статті

Відгуки

Користувач: AyrinBukreeva 27 червня 2015 р. 21:56:46
Как мало по настоящему нормальных фондов, которые готовы выручить людей. Даже сейчас, когда идет война и в Донбассе погибают люди, мало кто из них изменит привычке и поступит по-человечески. Возможно кто-то решит помочь: http://mobildobra.com.ua/news Помочь тем кто защищает нашу страну в силе каждый.
Користувач: Степан 5 травня 2016 р. 20:56:41
Могут ли учредителями благотворительного фонда быть инностранные граждане (граждане РФ), приглашенный гражданин Украины (участник) председателем фонда однако не являться учредителем. правомочно ли такое решение.
Залишити відгук
Ваша оцінка:
Послугу можна замовити або отримати консультацію за телефонами (044) 331-14-47 или (098) 028-75-33