м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618
Вартість:
6 000 грн.
Терміни:
від 90 днів
Замовити реєстрацію релігійної організації

Реєстрація релігійної організації

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями).
Є такі види організацій: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, також об'єднання, що складаються з вище­зазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми цент­рами (управліннями).
Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.
Релігійні управління і центри діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 Закону. По суті релігійні управління та центри є об’єднанням релігійних громад, засновниками яких не можуть бути громадяни.

Для реєстрації релігійної організації необхідні документи:

 • паспорт та ідентифікаційний номер всіх засновників – фізичних осіб (яких повинно бути не менше 10 чоловік), а також членів Правління та Наглядової ради;
 • назву релігійної організації (бажано мати декілька варіантів);
 • місцезнаходження (юридичну адресу) (це може бути місце реєстрації одного з членів організації або фактичне місцезнаходження офісу - договір оренди, або купівля юридичної адреси);
 • відомості про засновників (ПІБ, рік народження, місце мешкання, місце роботи та посада);
 • відомості про членів органів управління (ПІБ, рік народження, місце реєстрації, місце роботи та посада).

Для юридичних осіб-засновників додатково надається:

 • Витяг з ЄДР; 
 • Статути і свідоцтва, нотаріально завірені;
 • Протокол (Рішення) про скликання Вищого органу управління; 
 • Протокол (Рішення) Вищого органу управління, яким надається згода на установу ре-лігійного центру або релігійної організації;
 • Протокол (Рішення або Наказ), що підтверджують повноваження особи, що буде під-писувати документи новоствореної організації.

Після завершення процедури Ви отримаєте:

 • виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтво про легалізацію  Релігійної організації;
 • завірений статут;
 • довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ);
 • довідку 4-ОПП з ДПІ;
 • довідку з Управління Пенсійного фонду України;
 • печатку.

Статут (положення) релігійної організації, підлягає обов’язковій реєстрації.

Статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.

Статут(положення) повинен містити :

 • вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місцезнаходження;
 • місце релігійної організації в організаційній структурі релігійного об'єднання;
 • майновий стан релігійної організації;
 • права релігійної організації на заснування підприємств, засобів  масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;
 • порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної організації;
 • порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної організації.

Статут (положення) може містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності даної релігійної організації. Але не суперечити чинному законодавству.

Документи, які визначають віросповідну діяльність, вирішують інші внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в державних органах.

Така організація визнається юридичною особою з дня її державної реєстрації.

Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які її утворили і досягли  18-ти років, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію  до  обласної, Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (положення) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Орган, який здійснює реєстрацію, не пізніше 30 днів розглядає заяву, статут  (положення)  релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш 10 робочих днів письмово повідомляє про нього заявникам.

Перевищення  встановленого терміну прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій може бути оскаржено в суді у порядку, передбаченому законодавством.

Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реєстрація статутів (положень).

У реєстрації статуту (положення) релігійної організації  може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.

Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної  організації із зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам письмово в десятиденний термін.

Оценить: Рейтинг 4,0 - 3 голосов

Питання - відповіді

про засновників релігійної громади

Чи обов"язково засновникам церкви бути прописаними по місцю реєстрації церкви...Дякую!

Відповідь: Законодавством України прямо такої вимоги не встановлено. Проте орган, що здійснює реєстрацію статуту релігійної організації однією з обов’язкових умов встановлює саме реєстрацію засновників в тій же адміністративній одиниці де буде юридична адреса релігійної організації, посилаючись на місцевий статус релігійної організації.

Задати питання

Корисні статті

Відгуки

Залишити відгук
Ваша оцінка:
Послугу можна замовити або отримати консультацію за телефонами (044) 331-14-47 или (098) 028-75-33