м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Ліквідація фірм, приватних підприємців, некомерційних організацій

Припинення суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) регламентується, насамперед, Законом України від 15 травня 2003 р. № 755-І/ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
     Юридична  особа припиняється в результаті передання всього свого    майна,    прав    та    обов'язків    іншим     юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення  (реорганізації)  або  в  результаті  ліквідації   за рішенням,  прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом,  за судовим рішенням або  за  рішенням органу   державної   влади,  прийнятим  у  випадках,  передбачених законом. Ліквідацією юридичної особи є її припинення без правонаступництва інших юридичних чи фізичних осіб.
     Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.
     Виділом є перехід за розподільчим балансом частини  майна, прав   та  обов'язків  юридичної  особи  до  однієї  або  кількох створюваних нових юридичних осіб. Виділення - єдина форма реорганізації, яка не припиняє суб'єкта господарювання, створюючи при цьому новий суб'єкт.

Ліквідація юридичної особи (ТОВ, ПП та ін.) відбувається:

     1) за рішенням про ліквідацію  її  учасників  або  органу  юридичної  особи, уповноваженого  на  це  установчими  документами,  в  тому числі у зв'язку із закінченням строку,  на  який  було  створено  юридичну особу,  досягненням  мети,  для якої її створено,  а також в інших випадках, передбачених установчими документами (добровільна ліквідація); 
     2) за рішенням суду про визнання  судом  недійсною  державної реєстрації   юридичної  особи  через  допущені  при  її  створенні порушення,  які не  можна  усунути,  а  також  в  інших  випадках, встановлених законом (примусова ліквідація).

     Ліквідація юридичної особи відбувається з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

     Державна реєстрація припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). 

За телефонами (044) 331-14-47 або (098) 028-75-33

Послуга Термін Ціна
Ліквідація ТОВ від 3 місяців від 6000 грн.
Ліквідація благодійного фонду від 3 місяців від 6000 грн.
Припинення діяльності громадської організації від 3 місяців від 6000 грн.
Ліквідація ФОП Київ, ликвидация підприемця дуже швидко Закриття без перевірок 1 день (внесення запису в ЄДР) 750 грн.

Корисні статті