м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Отримання ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

     Для отримання ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт необхідно надати наступні документи:

1. Заяву про видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
2. Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
4. Відомості про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності за підписом керівника заявника - суб'єкта господарювання;
5. Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт), засвідчена в установленому порядку, та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

     Крім того, суб'єкт господарювання - юридична особа та фізична особа – особа підприємець при здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:

     Організаційні вимоги:

1) наявність у власності або в користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення; 
2) наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою (інформаційно-правового та методичного забезпечення), можливості оперативного внесення змін до проектної документації;
3) наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення робіт із землеустрою ( для юридичних осіб);
4) забезпечення перевірки виконання документації із землеустрою, перевірки повноти та якості виконання заходів, передбачених цією документацією.

     Кваліфікаційні вимоги:

1) наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю "землевпорядкування", "землевпорядкування та кадастр" або "землеустрій та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки (для юридичних осіб);
2) наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями "землевпорядкування", "землевпорядкування та кадастр" або "землеустрій та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки (для фізичних осіб);
3) не менш ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

     Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт:

     Суб'єкт господарювання - юридична особа та фізична особа – підприємець при здійсненні господарської діяльності щодо проведення землеоціночних робіт має дотримуватися таких вимог:

     Організаційні вимоги:

1) наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення; 
2) наявність інформаційного забезпечення процесу розробки землеоціночної документації (інформаційно-правового та методичного забезпечення) (для юридичних осіб);
3) наявність інформаційного забезпечення процесу розробки звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, можливість оперативного внесення до них змін (для фізичних осіб);
4) наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення землеоціночних робіт;
5) забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення землеоціночних робіт від замовника та інших осіб;
6) забезпечення перевірки повноти та якості виконання землеоціночної документації, виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України "Про оцінку земель"

     Кваліфікаційні вимоги:

Для юридичних осіб:
1) наявність у складі суб'єкта господарювання спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями "землевпорядкування", "землевпорядкування та кадастр", "землеустрій та кадастр" або "оцінка землі та нерухомого майна" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні землеоціночних робіт.
2) наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель" "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" , витяг із Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Для фізичних осіб – підприємців:
3) наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями "землевпорядкування", "землевпорядкування та кадастр", "землеустрій та кадастр" або "оцінка землі та нерухомого майна" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;
4) наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
5) залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.