м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Ліквідація ФОП (фізичної особи-підприємця)

Ліквідація фізичної особи-підприємця - це його припинення як суб'єкта права без правонаступництва.

Необхідні документи для ліквідації ФОП:

 • копію паспорта та ідентифікаційного номера особи;
 • довіреність на представника;
 • книгу обліку доходів;
 • оригінал довідки про закриття банківського рахунку та виписки про рух коштів;
 • оригінал виписки (свідоцтва) про державну реєстрацію ФОП;
 • оригінал довідки із податкової інспекції про взяття на облік за формою № 4-ОПП (за наявності);
 • оригінал повідомлення із Пенсійного фонду про взяття на облік підприємця (за наявності);
 • оригінал довідки з управління статистики про внесення до ЄДРПОУ (за наявності);
 • відомості щодо найманих працівників;
 • печатки та штампи (за наявності);
 • чекові книжки (за наявності);
 • первинну фінансову документацію;
 • всю звітність (в ДПІ, ПФ тощо).

Процедура ліквідації фізичної особи-підприємця включає в себе:

 • звернення до державного реєстратора із реєстраційною карткою;
 • проведення перевірки для зняття з обліку в податковій інспекції.

Припинення діяльності ФОП (ліквідація ФОП) відбувається з декількох причин:

 • ліквідація ФОП за рішенням самого підприємця;
 • припинення діяльності фізичної особи-підприємця за рішенням суду;
 • визнання ФОП банкрутом.

13.05.2014 року Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом», який набрав чинності з 07.07.2014 року. Відповідно до цього закону державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП суттєво змінюється. Відтепер, попередня процедура реєстрації припинення підприємницької діяльності скасовується та замінюється на спрощений порядок, який передбачає ліквідацію ФОП фактично протягом одного дня. Дана процедура передбачає вчинення особою, яка бажає припинити господарську діяльність наступні дії:

 1. Подання державному реєстратору реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем.
 2. За відсутності підстав для залишення документу без розгляду, державний реєстратор не пізніше наступного робоча дня з дня надходження реєстраційної картки вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, та в той же день повідомляє особу про внесення такого запису. Так з моменту внесення відповідного запису до ЄДР фізична особа вважається такою, що припинила свою підприємницьку діяльність.

Підставами для залишення реєстраційної картки без розгляду є два виключні випадки:

а) реєстраційна картка подана не за належним місцем проведення державної реєстрації припинення;

б) реєстраційна картка була заповнена з порушенням вимог встановлених чинним законодавством.

Фактично всі дії фізичної особи - підприємця завершується після подачі реєстраційної картки, тобто нова процедура не містить етапів подачі заяви про припинення, пошуку кредиторів,проведення перевірок державними органами та отримання довідок (за формою 22-ОПП 3-ЄСВ, довідка з управління ПФ). Відпала потреба самостійно звертатися до контролюючих органів, а необхідні дії законодавець поклав на державного реєстратора. Так, відповідно до ст. 51 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор у день державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця.

Прибрано пункт по обов'язковому повідомленні кредиторів про припинення діяльності, а також порядок пред'явлення кредиторам своїх вимог і їх задоволенні. У той же час фізична особа, яка припинила свою підприємницьку діяльність нікуди не дівається і несе відповідальність за взяті на себе зобов'язання, не змінюються терміни і порядок виконання зобов'язань, а також залишається покарання за їх невиконання.

На перший погляд, нова процедура видається занадто легкою і доступною, проте виходячи з реалій практичного втілення даної законодавчої новели в життя, потреба у зверненні до контролюючих органів все таки необхідна, бо хоч державний реєстратор повідомляє відповідні органи про припинення підприємницької діяльності, але це не означає зняття з обліку ФОП в цих органах. Саме тому наша компанія рекомендує Вам не обмежуватись лише подачею реєстраційної картки до державного реєстратора, а й звернутись в органи Державної фіскальної служби за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця для проведення перевірки, задля зняття ФОП з обліку, аби в подальшому уникнути будь-яких труднощів.

Обов’язково! необхідно пройти перевірку в Державній податковій інспекції та зробити звірку щодо своєчасності та повноти сплати податків та зборів, а також подання звітності, в протилежному випадку Вас чекатимуть «сюрпризи» від податкової у вигляді нарахування штрафів та пені, оскільки без такої перевірки вас не знімуть з обліку в податковій.

Що стосується процедури ліквідації ФОП за рішенням суду, її теж трохи спростили. Коли рішення суду набуло законної сили, його копія надсилається державному реєстратору. Реєстратор відповідно заповнює картку про проведення реєстрації припинення діяльності ФОП у зв'язку з рішення суду. Всі ці дії повинні виконуватися не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання копії рішення.

Якщо ліквідація ФОП відбувається у зв'язку з банкрутством підприємця, з урахуванням змін, банкрутом визнається не тільки фізична особа-підприємець, а й фізична особа, яка припинила свою підприємницьку діяльність.

Так в разі самостійного прийняття рішення про припинення своєї підприємницької діяльності радимо Вам не обмежуватись внесенням відповідного запису до ЄДР, а здійснити цю процедуру повністю з обов’язковим зняттям з обліку в усіх державних органах, в чому Вам залюбки допоможуть фахівці нашої компанії.